Полезно | Page 2 | Gold Center
Coins • Bars • Medals
  • Български
  • English

Полезно

Вие сте тук

13/03/2017
През 2016 г, голям брой инвеститори от цял свят се завърнаха към пазара на златото след като комбинация от макроикономически причини и подтиснато търсене поддържаха интереса към златото висок. С...
13/03/2017
През 2016 г, голям брой инвеститори от цял свят се завърнаха към пазара на златото след като комбинация от макроикономически причини и подтиснато търсене поддържаха интереса към златото висок. С...
13/03/2017
Световното търсене на злато нарасна с 2% през 2016 г., за да достигне до 4,309 тона (т), най-високото си ниво от 2013 г., според последния доклад на World Gold Council. Това се дължи до голяма степен...
15/04/2016
Символ на висша власт, златото е задължителен атрибут на боговете. В ослепително сияние се явява най-древното доолипийско божество – богът на слънцето Хелиос, изобразяван с пламтящи златни очи и със ...
15/04/2016
<< Към част 1 - Венецът на Афродита - митове за златото (част1) Сюжетите на много от митовете са свързани със златни ябълки. Донисий отглежда ябълково дърво и подарява златната ябълка от него...
15/04/2016
Златото е стока, която се търгува чрез повече от 25 форми за инвестиции. В настоящото изложение са представени най-често срещаните възможности от световната практика. Форма І. Закупуване на физически...
15/04/2016
ПРОЧЕТЕТЕ ЧАСТ 1 НА : ФОРМИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЛАТО ФОРМА ІІ . ИНВЕСТИЦИИ В ЗЛАТОБЕЗ РЕАЛНО ДА СЕ ПРИДОБИВА САМИЯ МЕТАЛ  !!! При тези форми златото не се придобива физически от клиента и не се...
15/04/2016
Златото като инвестиция Вече хилядолетия наред милиони хора по целия свят боготворят могъщото излъчване на тези скъпоценни метали, символ на богатството и сами по себе си богатство. Златото е най-...
15/04/2016
(Защо да инвестирате в злато - Част 1) Дефиниция на инвестиционно злато /инвестиционното злато е освободено от ДДС/ Инвестиционно злато по смисъла на чл. 160 от ЗДДС и всички приложения към него е...
15/04/2016
(Защо да инвестирате в злато - Част 2) Форми на инвестиция КЮЛЧЕТА / BARS Най-традиционният начин за инвестиция в злато е да се закупи кюлче. Кюлчета са налични в различни размери, например в Европа...

Страници