Условия за ползване | Gold Center
Coins • Bars • Medals
  • Български
  • English

Условия за ползване

1. Общи разпоредби

Моля, прочетете настоящите Общи условия за използване на интернет страницата www.goldcenter.bg (наричана накратко по-нататък “Сайт”) преди да използвате този сайт. Тези Общи условия представляват договор между Вас (наричани накратко по-нататък “Потребител”) и Голд Сентър ЕООД (наричан накратко по-нататък „Администратор”), с който получавате правото да използвате услугите на Сайта при спазване на условията по-долу. Чрез регистрацията си на Сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте www.goldcenter.bg. Голд Сентър ЕООД си запазва правото по всяко време да изменя по своя преценка настоящите Общи условия, като изменените Общи условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Потребителя от момента на публикуването им на Сайта. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на този Сайт и Голд Сентър ЕООД като собственик и администратор на Сайта. Вие получавате правото да използвате услугите на Сайта единствено за лични/нетърговски цели.

2. Авторски права

Съдържанието в Сайта – информация, данни, ресурси, услуги, текст, звук, снимков материал, графики, видео и аудио материали - e собственост на Голд Сентър ЕООД и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти и е защитено с авторски права. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Голд Сентър ЕООД и/или на неговите партньори, доставчици или клиенти. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Ако запишете Сайта за лично ползване, вие нямате право да изтривате (скривате) знаци за авторско право или бележки за права и задължения. Новините в този Сайт са предназначени само за Ваша лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на Голд Сентър ЕООД е непозволено.

3. Описание на услугите

Сайтът предлага на Потребителя възможност за удобно и лесно извършване на он-лайн поръчки и покупки предоставяйки богат избор на автентични, разнообразни и висококачествени стоки, които ще бъдат доставени до избран от Потребителя адрес.

4. Конфиденциалност

Голд Сентър ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Голд Сентър ЕООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Голд Сентър ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемост на www.goldcenter.bg, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и се съгласява те да бъдат предоставяни на трети лица във връзка с предлаганите от Сайта услуги. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Голд Сентър ЕООД на посочения адрес или e-mail за контакти.

5. Ограничаване на отговорността

Голд Сентър ЕООД прави всичко възможно за да поддържа на Сайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Голд Сентър ЕООД не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този Сайт. Услугите на Сайта се базират на информация, получена директно от доставчиците на продуктите. Независимо от това, че правим всичко възможно, за да обезпечим точността и актуалността на поместените в Сайта данни, ние не можем да гарантираме и не носим отговорност в случай, че те се окажат неверни, неактуални или непълни. Голд Сентър ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият Сайт съдържа препратки. Голд Сентър ЕООД не носи отговорност при невярност на посочената от производител информация за характеристиките на даден продукт. 

6. Регистрация

За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в Сайта стоки, Потребителят трябва:

- Да е попълнил вярно on-line електронната форма за поръчка, намираща се на Сайта. При попълване на електронната форма за поръчка Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни изискуеми от електронната форма за поръчка. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на поръчката са верни, пълни и точни.

- Да е получил на посочения от Потребителя електронен адрес потвърждаване за направената поръчка от www.goldcenter.bg

7. Поръчка на стоки чрез Сайта. Цена и начин на плащане

- Начинът за поръчване на стоки, предлагани на Сайта можете да откриете в раздела „Как да купите подарък със стойност от Gold Center” на www.goldcenter.bg.

- Цената на Вашата поръчка включва:

Цената на избраните от Вас стоки в български лева с включен ДДС за един брой, освен ако изрично не е упоменато противното и не включва цена за доставка.

- Плащането на цената се осъществява по един от следните начини:

  • В брой – в офиса на Голд Сентър;
  • Чрез пост устойство – в офиса на Голд Сентър;
  • Наложено плащане
  • По банков път – след уточняване на конкретна цена с екипа на Голд Сентър, се издава проформа фактура, която Ви се изпраща чрез имейл или факс. Тя служи за основание за плащане на следната сметка: BG76STSA93000020367073. При потвърждение на превода ние Ви информираме за успешното заплащане и закупения артикул се изпраща до посочения от Вас адрес. Изпращането се осъществява само след подтвърждение от страна на банката за успешен превод.

 За доставки в страната:

  • в брой - при получаване на доставката чрез наложен платеж директно на куриера, извършил доставката;

  • с кредитна или дебитна карта, чрез системата за разплащания на Сайта – при потвърждаване на поръчката. Разплащанията се извършват с кредитни и дебитни карти от вида Борика, Maestro BG, Maestro International, Visa, Visa Electron BG, Master Card. Голд Сентър ЕООД осигурява пълна конфиденциалност и не съхранява картови данни. Плащанията са с максимална степен на сигурност. Заплащането с кредитна или дебитна карта се извършва, чрез попълване на картовите данни на Потребителя в Системата за разплащания и приемане на общите й условия. Доставката се извършва с куриер до зададения адрес от клиента.

8. Доставка

- Предаване на стоката

Стоката се предава на Потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента. При предаване на стоката Потребителят или третото лице подписват придружаващите я документи. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Голд Сентър ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по новата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение. При получаване на доставката, проверете съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка. При констатирани нарушения във външния вид на стоката се обърнете към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

- Предаване на документите, съпътстващи стоката

При получаване на поръчаната стока Вие получавате касова бележка и съпътстващ документ за даденият артикул, както и необходимия сертификат за него.

9. Връщане на закупена стока

Закупена стока може да бъде върната в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от получаването й, ако не е ползвана, разпечатана, с нарушен търговски вид и при всички други условия по чл. 55 от Закона за защита на потребителя. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя.

Възстановяването на сума за закупен артикул става след като клиента установи контакт с наш служител и предостави банкова сметка, по която ще бъде преведена сумата след приемане на пратката от наша страна и след като се уверим в нейната цялост. Възстановяването на сумата става само по банков път в рамките на 5 работни дни от датата на получаване на пратката от наша страна.

10. Приложимо право

Използването на Сайта, както и тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, се урежда в съответствие с приложимите български закони.

11. Изменение на Общите условия 

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от www.goldcenter.bg като същия се задължава да ги публикува най-късно 10 /десет/ дни преди влизането им в сила на интернет страницата www.goldcenter.bg.