Форми за инвестиции в злато - част 1 | Gold Center
Coins • Bars • Medals
  • Български
  • English

Форми за инвестиции в злато - част 1

Златото е стока, която се търгува чрез повече от 25 форми за инвестиции. В настоящото изложение са представени най-често срещаните възможности от световната практика.

Форма І. Закупуване на физически налично злато под формата на :

BULLION COINS – ИНВЕСТИЦИОННИ МОНЕТИ

Инвеститорите могат да избират между богат асортимент от инвестиционни монети, емитирани от правителствата на държави от цял свят. Тези монети имат номинал и са легално платежно средство в държавите емитенти. За инвестиционни цели, пазарната им цена се определя на база съдържанието на чисто злато в конкретната монета . Важно е тези монети да се разграничават от възпоменателните и нумизматични монети, чиято стойност зависи от рядкостта , изображение и състояние, а не от съдържанието на злато. Монетите се произвеждат единствено в монетни дворове. Сред най-популярните инвестиционни монети са „Австралийско кенгуру”, „Виенска филхармония”, „Американски орел”, ”Канадски кленов лист”, „Британия”, „Кругерранд”, “Китайска панда”, “Мексиканско песо”, “Наполеон”, “Нов суверен

GOLD BARS – ЗЛАТНИ КЮЛЧЕТА

Златните кюлчета могат да бъдат закупени в различни грамажи, форми и размери – от един грам до 400 унции (12,5 кг). Те са с проба минимум 995 / 1000. Кюлчетата се произвеждат в рафинерии.