Защо да инвестирате в злато - Част 3 | Gold Center
Coins • Bars • Medals
  • Български
  • English

Защо да инвестирате в злато - Част 3

(Защо да инвестирате в злато - Част 2)

Форми на инвестиция

КЮЛЧЕТА / BARS

Най-традиционният начин за инвестиция в злато е да се закупи кюлчеКюлчета са налични в различни размери, например в Европа са от 12.5kg , 1kg (1kg = 32.15072 Troy ounces 100 g, 50 g, 20 g, 10 g, 5 g, 2 g, 1 g. Те могат да се съхраняват физически лично от клиента или в сейф. Те са с най-висока проба на чистота- 999.9/1000 fine и притежават сертификат със сериен номер, в който са описани всички технически характеристики. Посочените параметри са идентични с тези изписани върху самото кюлче.

Златни монети (“Bullion coins”)

Златните монети са от типа „Инвестиционни монети” (“Bullion coins”). Те са особено атрактивни за инвеститори и колекционери, тъй като са:

  • С гарантирано от държавата-емитент съдържание на злато;

  • С номинал – минимална държавна гаранция;

  • От злато с много висока проба - Виенската филхармония например е от злато 24К, 999.9/1000;

  • Със стойност, различна от маркираната върху лицевата им страна. Реалната стойност на инвестиционните монети се определя от съдържащото се в тях количество злато и неговата ежедневно променяща се котировка на световните борси;

  • Емитирани са от правителствата на различни държави след 1800 г. в ограничени серии от максимум 100 000 екземпляра (някои серии са дори под 10 000 екземпляра);