За Голд Сентър | Gold Center
Coins • Bars • Medals
 • Български
 • English

За Голд Сентър

Вие сте тук

Голд Сентър ЕООД е компания, специализирана в търговията с артикули от благородни метали , с регистрационен номер  4861  в Министерството на финансите. Компанията представя и предлага продукти на повече от 18 Монетни двора и 3 рафинерии от различни държави (Австралия, Австрия, Филандия, Франция, Канада, Русия, Испания, Нова Зеландия, Сингапур, Швейцария и др.), които надхвърлят 2000 вида различни артикула от злато, сребро и др.метали.

Цели:

 • Предоставяне на професионално и комплексно обслужване  в сферата на благородни метали: от предоставяне на актуална информация за цени и пазари на инвестиционните метали, консултиране при избор на услуга и артикул, съхранение и опазване до  реализация на инвестицията.

 • Създаване на “депо” за артикули от благородни метали, произведени от цял свят. Поддържа се физическа наличност от посочените доставчици на територията на Република България. Това гарантира бързо и своевременно доставяне на необходимите наличности до посочен адрес на клиента.

Сфери на дейност/ Услуги:

 • Консултации в сферата на : инвестиционни намерения на физически и юридически лица; създаване на нови бизнес направления във финансови институции, свързани с търговията с благородни метали.

 • Търговия на дребро : физически и юридически лица, интернет магазин, аксесоари за колекционери;

 • Търговия на едро : търговски банки, инвестиционни намерения на клиенти;

 • Предоставяне на информация – ежедневно актуализиране на цени, важни новини, контакти с чуждестранни информационни бюлетини;

Продукти:

 • кюлчета,

 • монети,

 • медали,

 • кюлчета- медальони,

 • лимитирани колекции,

 • създаване на собствени артикули.

Допълнителни услуги:

 • Осъществяване на доставки при конкретни заявки;

 • Осигуряване и гарантиране на съхранение в България;

 • Осигуряване и гарантиране на съхранение извън България;

 • Доставка на съвременни монети и колекционни серии.

Предимства на Голд Сентър ЕООД:

 • Експертиза на екипа в областта на благородните метали. Компанията е създадена от професионалисти с 8 годишен опит в областта на търговията с благородни метали. Те са били в основата на създаването и развиването на този вид като търговия като самостоятелни бизнес структури в редица банкови институции в България.

 • Индивидуално отношение към клиента;

 • Бързина и качество на обслужването;

 • Ценови параметри, с конкурентни предимства, поради директно представителство и директен внос от производител;

 • Наличие на постоянна физическа наличност от разнообразен продуктов асортимент;

 • Намалява обема на оперативни средства, вложени от страна на клиента при закупуване на стока – поради бързия и лесен достъп до желаното количество, не се налага еднократното закупуване на големи обеми;

 • Премахва риска за клиента от натрупване на голяма физическа наличност;

 • Премахва разходите по доставка и транспорт;

 • Премахва разходите от митническа обработка и застраховка;