Защо да инвестирате в злато - Част 1 | Gold Center
Coins • Bars • Medals
 • Български
 • English

Защо да инвестирате в злато - Част 1

Златото като инвестиция

Вече хилядолетия наред милиони хора по целия свят боготворят могъщото излъчване на тези скъпоценни метали, символ на богатството и сами по себе си богатство. Златото е най-предпочитаната стока за инвестиция сред всички благородни метали. Инвеститорите купуват злато като средство за застраховка или “safe haven” убежище срещу всякакви икономически, политически, социални или валутни кризи. Златото е дългосрочна инвестиция.

Защо да инвестирате в злато ?

Благодарение на уникалните си физически качества,златото заема изключително място в историята на човечеството. То е практически неразрушимо,обработва се лесно, а добивът му е в ограничени от самата природа количества. От VII в. пр. н.е.,

когато лидийските владетели, най-известен от които е легендарният цар Крез, започват да секат златни монетизлатото се превръща в общоприет символ на стойността и богатството, в белег на владетелското величие и могъществото на държавите.

Златото е международно признат монетен и финансов авоар, които по своята

същност се различава от всички останали финансови авоари, които са само израз на нечие задължение към нас в писмена форма. Златните инвестиционни монети и кюлчета са физическо изражение на точно определено количество от редкия и скъпоценен метал, който има стойност в себе си и представлява богатство сам по себе си.

Причините да се инвестира в злато остават непроменени през вековете и могат да бъдат резюмирани по следния начин:

 • Дългосрочно запазват стойността си;

 • Преносим авоар за екстремни ситуации;

 • Бързо ликвиден актив;

 • Ограничен природен ресурс;

 • Запазване стойността на вложенията;

 • Гарантира доходност в дългосрочен план;

 • Сделките са освободени от данъчни такси и митнически налози;

 • Диверсификация на инвестиционния портфейл;

 • Висока плътност на метала;

 • Устойчивост на атмосферни влияния;

 • Многообразна приложимост в производствената сфера;

 • Застраховка срещу валутен риск;

 • Защита от инфлационни влияния;

 • Златото никога не губи стойност;

 • Дискретност на вложените средства;

При инвестиция се препоръчва вложение на средствата в „инвестиционно злато

(Защо да инвестирате в злато - Част 2)