Търсенето на злато нараства с 2% през 2016 като отбелязва 4-годишен връх | Gold Center
Coins • Bars • Medals
  • Български
  • English

Търсенето на злато нараства с 2% през 2016 като отбелязва 4-годишен връх

Световното търсене на злато нарасна с 2% през 2016 г., за да достигне до 4,309 тона (т), най-високото си ниво от 2013 г., според последния доклад на World Gold Council. Това се дължи до голяма степен на притока на злато в обезпечени Борсово търгувани фондове (ETFs) в размер на 532 тона, което е второто по-големина количество в историята, тъй като инвеститорите реагираха със загриженост по отношение на бъдещата парична политика, геополитическата несигурност и отрицателните лихвени проценти.

Продължаващата глобална икономическа и политическа несигурност, най-вече Brexit, изборите в САЩ и валутната слабост на Китай помогнаха за увеличаване на общото инвестиционно търсене със 70%, което е четири-годишен връх от 1 561 т. Спадът на цените през ноември доведе до силно възстановяване на пазара на кюлчета и монети през последното тримесечие на 2016 г. и въпреки че това не компенсира слабото търсене през първите три тримесечия, годишното потребление достигна 1029 т, което е спад с 2% спрямо същия период на годината.

Алистър Хюит, ръководител на отдел Пазарни проучвания в World Gold Council, коментира: "През 2016 г. имаше безпрецедентна степен на политически промени, които бяха в основата на  огромен инвеститорски институционален интерес към златото. Инвеститорите на дребно - като се бяха снишили през по-голямата част от годината, реагираха бързо на падането на цените през четвъртото тримесечие, факт, отразен в скока в търсенето на физическия пазар. Със също толкова несигурна политическа и икономическа обстановка през 2017 г, очакваме инвестиционното търсене да остане оживено.“

Докато цялостното инвестиционно търсене рязко нарастна от една страна, то беше уравновесено от друга страна от спад, както в бижутерийния сектор с 15% през 2016 г до 2042 т, така и в покупките на централните банки. Централните банки бяха изправени пред предизвикателни обстоятелства с повишен натиск върху валутните резерви в резултат на което търсенето намаля с 33% до 384 т за годината. Въпреки това, 2016 беше седма поредна година за централните банки с нетно увеличение на покупките.

  Независимо от устойчивотопотребителско търсене през четвъртото тримесечие на 2016 г., двата водещи пазари на злато Индия и Китай, имаха спад в потребителското търсене през 2016 г., със спад от 21% и 7% съответно. В Китай, търсенето на бижута намаля поради по-високата цена на златото през по-голямата част от годината в съчетание с ограничени нива на предлагане през четвъртото тримесечие, поради затягане на контрола на валутата в страната. Индийското търсене също бе изправено пред поредица от предизвикателства през цялата година, включително регулаторни промени като кулминацията достигна при изненадващата политика на демонетизация, която силно затрудни търсенето, както в бижутерийния сектор, така и в сектора на инвестициите на дребно. Алистър Хюит добави: „Индийският пазар се изправя пред предизвикателства през 2017 г. Очакваме тенденциите, които повлияха на търсенето през 2016 да продължат и тази година, но сме уверени, че ходът на правителството към по-прозрачен пазар на златото гарантира, че златото ще остане важен класов елемент за милиони хора в Индия.“   Общото предлагане достигна 4571 т през 2016 г., което представлява увеличение от 5% в сравнение с 2015 г. Растежът в сектора бе подкрепен от хеджирането на нетните производители, което се увеличи двойно през 2016 г., тъй като производителите на злато видяха възможност да си гарантират паричен поток при по-високи цени. Също така беше подкрепено и от високите нива на рециклиране в Европа и Близкия изток, в резултат на слабите валути и по-високата цена на златото. Добивът на злато остана почти непроменен от 2015 г. в резултат на програмите за намаляване на разходите на индустрията, въпреки това поради по-високите цени на златото и по-ниските разходи  се наблюдава засилен интерес към проучвания и е вероятно увеличаване на проектите през следващите години.

Източник: www.gold.org