Защо да инвестирате в злато - Част 2 | Gold Center
Coins • Bars • Medals
 • Български
 • English

Защо да инвестирате в злато - Част 2

(Защо да инвестирате в злато - Част 1)

Дефиниция на инвестиционно злато /инвестиционното злато е освободено от ДДС/

Инвестиционно злато по смисъла на чл. 160 от ЗДДС и всички приложения към него е злато под формата на:

 • кюлчета или плочки с тегла, приети от пазарите за злато, и с чистота, равна на или по-голяма от 995 хилядни, както и

 • златни монети, определени със заповед на управителя на Българската народна банка и министъра на финансите, за които са налице едновременно следните условия:

  1. са с чистота, равна или по-голяма от 900 хилядни;

  2. са изсечени след 1800 г.;

  3. са или са били законно платежно средство в страната, от която произхождат;

  4. се продават обикновено на цена, която не надвишава стойността на златото по пазарни цени, съдържащо се в монетите повече от 80 на сто

Цената на златото

През вековете златото е използвано като средство за плащане и основа при разменните съотношение между валутите в различни страни или региони. В края на 19 в. голяма част от европейските държави въвеждат “златен стандарт”, който е отменен по време на Първата световна война. След Втората световна война, Бретън Уутската система обвързва американския долар с курса на златото във фиксирана величина 35$ за 1 унция ( 1oz = 31.1035 gr). Фиксираният курс продължава до 1968 г и след въвеждането на шоковите икономически мерки от Никсън през 1971, пазарът на златото е либерализиран.

От 1919 г. основен фактор и източник на информация за цената на златото е Лондонската метална борса. Днес цената на златото се променя два пъти на ден : в 10.00 и в 15.00 часа лондонско време.

Фактори, които влияят на цената на златото

1. Намаляване на общия обем добив;

2. Намаляване на количеството предлагана скраб;

3. Годишното споразумение на 7-те най-големи банки в света е за намаляване на обема на продажби

- ЕЦБ - с най-ниски продажби в последните 5 год.;

- същевременно банките в Азия увеличават своето търсене;

4. Налични и очаквани геополитически сътресения;

5. Изкуствено поддържане на високи стойности на USD, недоверие към неговата стабилност;

6. Инфлация ,предимно в Европа - спад на Еврото;

7. Ниски алтернативни източници на доходност;

8. Високи разходи за добив - 800 $ за 1 унция;

9. Висок интерес към закупуване на бижута в Китай.