Поверителност | Gold Center
Coins • Bars • Medals
  • Български
  • English

Поверителност

Вие сте тук

Голд Сентър ООД е администратор на лични данни, регистриран в Комисията за защита на личните данни под № 1397166.
Личните данни, които Клиентът предоставя, се обработват и съхраняват от Голд Сентър в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. В съответствие с чл. 19 от Закона за защита на личните данни фирмата обработва и предоставя получените от Клиента лични данни на трети лица /куриерски компании/, за целите на изпълнение на задълженията по Договора за доставки от разстояние.