Златни инвестиционни кюлчета част 1 | Gold Center
Coins • Bars • Medals
  • Български
  • English

Златни инвестиционни кюлчета част 1

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ЗЛАТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ КЮЛЧЕТА

Стандартните, новите и необичайните златни инвестиционни кюлчета, произведени по света, могат да бъдат групирани в 55 категории. 

В настоящото допълнение е представена кратка информация и снимка за всяка категория. 

Категоризацията на Грендън Интернешънъл Рисърч (ГИР) се базира на информация, получена от свързаните с ГИР проекти: Индустриален каталог на златните кюлчета по света и Индустриална колекция на златните кюлчета по света. 

Категоризацията е направена въз основа на теглова деноминация, форма, декорация или отличителна черта. 

Въпреки че са бижута, индустриалните и други изработки усвояват произведените кюлчета в количества на едро, кюлчета в 46 от 55 категории биха могли да играят роля на инвестиция, тъй като при нормални обстоятелства те биха били емитирани с ниска премия над преобладаващата стойност на тяхното фино златно съдържание.

Останалите девет категории включват новоизсечени doré кюлчета, разтопени бракувани кюлчета, кюлчета, които са емитирани с фиксирана цена или с относително висока премия, и кюлчета мостри. 

Дефиниция за златно кюлче, отлято кюлче и изсечено кюлче можете да намерите в раздел “Дефиниции: Видове кюлчета” на нашия уебсайт.