Петровден | Gold Center
Coins • Bars • Medals
  • Български
  • English

Петровден

Вие сте тук

На 29 юни православната църква празнува Петровден. Празникът е в чест на светците Павел и Петър. Символизира предпазване от пожар, огън, гръмотевици и градушки. 

На празника не се работи. Коли се и се готви пиле или петел. За мъртвите се раздават първите ябълки  петровки. В някои български краища се правят сборове, колят се курбани за светиите и се слага обща трапеза с хора и песни.

Празникът е обвързан с много ритуали - прави се жертвоприношение на петел - според древните митологии  птицата е знак на небесното, висшето. Самият петел е соларен знак - отмерва времето и е символ на възкресението. Жертвоприношението му се свързва със запалването на огън  и с омилостивяването на силите, които изгарят природата. Свързаният с живота и смъртта петел символизира плодородието и продуктивността,а  именно затова той често е и жертва в сватбени обреди, която осигурява плодовитостта на брака. В Новия завет петелът  е знак на разкаянието на Петър.

Православната църква чества заедно паметта на великите апостоли Павел и Петър като ги нарича първовърховни и първопрестолници и вселенски учители. Най-значимите обстоятелства от техния живот са описани в книгата " Деяния на апостолите",  а за Петър можем да прочетем и в евангелията. Петър първо е наречен Симон. Брат му пръв  е станал ученик на Христос и  е завел Симон при Исус. Христос го нарекъл "Кифа" (на еврейски) или Петър (на гръцки) - означава "камък".

Традиционно се счита, че Павел е учител на езичниците, а Петър -  на юдеите. Петър е проповядвал  в Юдея, Галилея, Самария, Кесария, Йерусалим, Антиохия, Сирия. Стигнал е и до Египет. Пътувал е до Британия, Коринт, Гърция. Около 67г. е пристигнал в Рим, където император Нерон  е предприел гонения срещу християни. Петър е бил затворен в тъмница, а на 29 юни е предаден за смърт. Осъден е на кръстна смърт. Петър е помолил да го разпънат с главата надолу, защото не се считал за достоен за еднаква смърт със Спасителя.

На Петровден празнуват всички с имената: Петър, Петрана, Преслава, Павел, Павлина, Павлин, Патриция, Камен, Камена, Кремена и др.