Колекционна серия от мат-гланцови разменни монети 2002г. | Gold Center
Coins • Bars • Medals
  • Български
  • English

Колекционна серия от мат-гланцови разменни монети 2002г.

ID:
3010033
Цена:55,00 лв.
-+

Технически характеристики на монетите:

1 СТОТИНКА                                                                      2 СТОТИНКИ

Състав: стомана                                                                Състав: стомана 

с галванично покритие                                                    с галванично покритие

Тегло: 1,8 гр.                                                                       Тегло: 2,5 гр.

Диаметър: 16 мм                                                                Диаметър: 18 мм

5 СТОТИНКИ                                                                      1 ЛЕВ

Състав: стомана                                                                Ринг CuZn20Ni5

с галванично покритие                                                     Кръг Cu75Ni25

Тегло: 3,5 гр.                                                                       Тегло: 7 гр.

Диаметър: 20 мм                                                                Диаметър: 24.5 мм

10 СТОТИНКИ                                                                    20 СТОТИНКИ

Състав: CuZnNi10                                                              Състав: CuZnNi10

Тегло: 3 гр.                                                                          Тегло: 4 гр.

Диаметър: 18.5 мм                                                             Диаметър: 20.5 мм

50 СТОТИНКИ

Състав: CuZnNi10

Тегло: 5 гр.                                                                           Лимитиран тираж 

Диаметър: 22.5 мм                                                             от 10 000 колекции